Zatwierdzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020

W 2015 roku Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 999.15 zł na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  

Określa m.in.: długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych.

Przeczytaj co zakłada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk na lata 2015-2020