Zaproszenie

Zaproszenie do prac Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na względzie wagę wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem niepodległości oraz dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, wyszedłem z inicjatywą utworzenia Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 11 listopada myśli wszystkich Polaków wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy, przypominając tak ważne dla naszego narodu wydarzenia sprzed 100 lat. Rocznica ta w 2018 roku będzie w sposób szczególny obchodzona przez Samorząd Gminy Pułtusk.
Chcąc nadać świętu wyjątkowy charakter, a przy tym zjednoczyć lokalne społeczeństwo we wspólnym przeżywaniu polskiej historii, wyszedłem z inicjatywą utworzenia Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest opracowanie programu obchodów o szczególnej randze.
Zapraszam przedstawicieli lokalnej społeczności, partii politycznych i ugrupowań przedstawicieli Kościoła i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego oraz w działalności społecznej do włączenia się w prace Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt: Urząd Miejski w Pułtusku, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, tel: 23 692 87 54