Z mieszkańcami o kolejnych inwestycjach

W środę 17 maja br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zaprosił mieszkańców ulic: gen. Władysława Andersa, Krajewskiego i Modrzewiowej w Pułtusku na spotkania, celem omówienia planów inwestycyjnych w tych rejonach.

Zostały poruszone kwestie: uzbrojenia w sieć gazową  ul. Modrzewiowej i ul. Krajewskiego,  modernizacji w/w dróg oraz ul. gen. Władysława Andersa.

Rozmawiano również o sprawach bieżących, zgłaszanych przez mieszkańców i kolejnych potrzebach inwestycyjnych.