Z mieszkańcami Gromina o budowie drogi

5 stycznia br. w remizie OSP Gromin odbyło się spotkanie, które zorganizowałem w związku z głosami mieszkańców tej miejscowości. Spotkanie dotyczyło realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji – budowy drogi wraz ze zjazdami do posesji.  

W rozmowach z mieszkańcami uczestniczyli m.in.: Mariusz Kozera zastępca dyrektora ds. inwestycji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Witold Chrzanowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wykonawca inwestycji. Mieszkańcy zgłaszali wykonawcy i inwestorowi (ZDW) swoje uwagi w kwestii realizowanej inwestycji, sugestie co do potrzebnych zmian w projekcie drogi. 

Wszystkie sygnały mieszkańców zostały przez wykonawcę oraz inwestora przyjęte do rozpatrzenia.