Wyrazy uznania dla nadkom. Pawła Antośkiewicza

Z okazji powołania nadkom. Pawła Antośkiewicza na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wystosował list gratulacyjny, który podczas uroczystości objęcia stanowiska w imieniu włodarza przekazała wraz z gratulacjami i symbolicznym prezentem Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Róża Krasucka. Uroczystość z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku przez nadkom. Pawła Antośkiewicza odbyła się 9 października  w Sali Rady Urzędu Miejskiego.

(…) Składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Przez kilka miesięcy, kiedy pełnił Pan obowiązki I Zastępcy dał się Pan poznać jako odpowiedzialny i kreatywny profesjonalista, a przy tym życzliwy człowiek.  Jestem przekonany, że Pana zapał do pracy oraz zdobyte doświadczenie pozwolą realizować nowe zadania z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, a Pana postawa będzie godna do naśladowania. 

Pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych i tym samym osiągnięcia zamierzonych celów, wytrwałości  oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę, aby wysiłek związany z pełnieniem odpowiedzialnej i niebezpiecznej, ale jakże zaszczytnej misji był źródłem wielu osiągnięć i satysfakcji z realizowanych zadań” – napisał w liście gratulacyjnym Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz.