Wnioski z wizji lokalnej

W czwartek, 30 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z Ewą Kowalską Prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o przeprowadził wizję lokalną budynków mieszkalnych, których stan techniczny wskazuje na konieczność wykonania remontów doraźnych lub generalnych.

Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na konieczność przebudowy kominów, klatek schodowych oraz elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 8. Szczególnie zaniepokoił stan techniczny kominów, które zdaniem burmistrza powinny zostać przebudowane kilka lat wcześniej, przy okazji wykonanej wymiany pokrycia dachowego. Ówczesne niedopatrzenie inwestora, dziś będzie kosztowało Gminę znacznie więcej, przez konieczność częściowego demontażu nowego pokrycia dachowego i wykonania nowych obróbek blacharskich wokół kominów, których przebudowa jest koniecznością.  

W trakcie oględzin budynku burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz rozmawiał z mieszkańcami o najpilniejszych potrzebach oraz oczekiwaniach związanych z planowanymi remontami.

Jedną z rodzin zmotywował do działania w kierunku pozyskania pomocy finansowej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc jest niezbędna, w celu dostosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zakupu windy dla osoby niepełnosprawnej. Pułtuszczanka z dużym trudem zmuszona jest pokonywać strome schody klatki schodowej. Pozyskane dofinansowanie ze środków PFRON  znacznie ułatwi codzienne czynności osoby niepełnosprawnej.

Po rozmowach z mieszkańcami oraz przeprowadzonej wizji lokalnej budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 72, burmistrz sugeruje przeprowadzenie remontu generalnego kamienicy.

Planowane inwestycje będą realizowane ze środków własnych gminy.

Budynek mieszkalny – ul. Daszyńskiego 8

 

Budynek mieszkalny – ul. Daszyńskiego 72