Więcej stypendystów, wyższe stypendia.

19 października br. w Sali Kina Narew w Pułtusku odbyła się uroczystość podczas której Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku Andrzejem Wydrą wręczyli stypendia naukowe i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk. Najzdolniejsi uczniowie zostali nagrodzeni za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017.

Stypendia przyznawane są na podstawie art. 30 ust z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.

Kandydat do stypendiów Gminy Pułtusk powinien spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Średnia ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego wyniosła co najmniej 5,6 oraz wzorowa ocena z zachowania.
  • w ostatnim roku szkolnym był laureatem konkursów przedmiotowych, olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego;
  • w ostatnim roku szkolnym był laureatem artystycznych lub zawodów sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych wcześniejszymi kwalifikacjami, a w przypadku zawodów sportowych oznacza to zdobycie medalu minimum Mistrzostw Mazowsza lub zakwalifikowania się do pierwszej dwunastki finału centralnego Czwartków lekkoatletycznych lub innej imprezy o charakterze ogólnopolskim w portach indywidualnych oraz do V miejsca włącznie w grach zespołowych lub innych formach rywalizacji rozgrywanej jako drużynowa.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się w dniach 22 sierpnia i 31 sierpnia 2017 r. w składzie: Piotr Karkowski  – Przewodniczący Komisji, Wojciech Gregorczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Agnieszka Niesiobędzka – Sekretarz Komisji, Andrzej Popowicz – Członek Komisji, Maria Wodzyńska  – Członek Komisji.

W 2017 r. złożono 95 wniosków o przyznanie stypendiów w tym 71 wniosków o stypendium naukowe i 24 wnioski o stypendium sportowe. Komisja stypendialna przyznała 84 stypendia motywacyjne w tym 63 stypendia naukowe i 21 stypendiów sportowych. Stypendia przyznane zostały na łączną kwotę 93 900 zł: dla 51 uczniów szkół podstawowych w kwocie 100 zł brutto miesięcznie, 33 uczniów klasy II i III gimnazjów w kwocie 130 zł brutto miesięcznie.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza  od 2015 roku kwoty przyznawane w ramach stypendiów są z każdym rokiem większe. Miesięczne stypendium zostało zwiększone początkowo z kwoty 65 zł i 95 zł do kwoty 90 zł i 120 zł. W roku bieżącym, dzięki kolejnym oszczędnościom w budżecie gminy Pułtusk kwoty wzrosły do 100 i 130 zł miesięcznie. Rośnie również liczba przyznawanych stypendiów. W roku 2015 – Złożono 63 wnioski: 50 naukowych i 13 sportowych. 20 uczniów – szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie 65 zł, 41 uczniów gimnazjów w kwocie 95 zł. Łączna kwota 51 950 zł. W roku 2016 złożono 84 wnioski o przyznanie stypendium. Komisja Stypendialna przyznała 83 stypendia: dla 21 uczniów szkół podstawowych w kwocie 90 zł brutto miesięcznie, 62 uczniów gimnazjów w kwocie 120 zł brutto miesięcznie. Łączna kwota 93 300 zł.

Uroczystość rozpoczął występ uzdolnionych uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pułtusku. Wśród prezentowanych utworów znalazły się własne kompozycje muzyczne. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na ogrom pracy, którą młodzi muzycy wkładają na co dzień w rozwój umiejętności artystycznych. Zapowiedział przy okazji wręczenia stypendiów utworzenie również kategorii przyznawania stypendiów artystycznych – dla uzdolnionej młodzieży, która rozwija swoje pasje, talenty poza programem szkolnym i osiąga w danej dziedzinie sukcesy.

Rodzice stypendystów otrzymali listy gratulacyjne od Burmistrza Miasta Pułtusk i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku Andrzejem Wydrą oraz Kierownikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku Piotrem Karkowskim pogratulowali zarówno stypendystom, rodzicom jak i nauczycielom tak zdolnej młodzieży.  

„To zaszczyt dla nas, że mamy taką uzdolnioną i pracowitą młodzież. Gratulujemy wszystkim stypendystom, rodzicom i nauczycielom. Jestem przekonany, iż opiekunowie i Wy sami jesteście zadowoleni z siebie i dalej będziecie się rozwijać i zdobywać trofea” –podsumowując uroczyste wręczenie stypendiów, powiedział Kierownik Piotr Karkowski.

 

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe i sportowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Tadeusza Kościuszki w Pułtusku

Stypendium sportowe: Piotr Jabłoński, Mateusz Linka, Jakub Śliwa, Tobiasz Kubecki, Radosław Borowski    

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie

Stypendium naukowe: Klaudia Andrzejewska      

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie

Stypendium naukowe: Milena Siemek, Magdalena Wielgolewska     

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

Stypendium naukowe: Sandra Wojnowska,  Julia Rachuba, Natalia Piotrowska, Marcjanna Joanna Malicka, Mikołaj Sebastian Radecki, Julia Mazurkiewicz, Natalia Kaczmarczyk, Laura Tadajewska, Amelia Lisiecka, Weronika Maria Zielińska, Łukasz Trojgo, Dagmara Wenda, Natalia Parzuchowska

Stypendium sportowe: Weronika Deptuła

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

Stypendia naukowe: Mateusz Jacek Napiórkowski, Natalia Pochmara, Martyna Lesińska, Matylda Czernik, Filip Madeja, Anna Wiśniewska, Wiktor Grzegorz Kępczyński, Jakub Dąbrowski, Michał Kornack, Anastazja Gemza, Amelia Katarzyna Sitkowska, Karol Tymiński, Szymon Tymiński, Laura Wykowska, Nicola Zielony,

Stypendium sportowe: Wiktoria Maria Żołnierzak, Bartłomiej Kornacki, Natalia Wróbel, Julia Czyż, Zuzanna Roguska, Agata Więcek, Marta Szymańska, Agata Kowalczyk, Mateusz Piotr Tyszkiewicz, Amelia Borowa, Damian Gierek, Paweł Tyszkiewicz, Wiktoria Niesłuchowska, Julia Stępniewska,                 

Stypendium sportowe: Klaudia Czarnecka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Stypendium naukowe: Daniel Bernatowicz, Marta Piekarska, Aleksandra Godlewska, Emilia Jenoch,  Bianka Kojer, Marcelina Komorowska, Małgorzata Kopka, Jan Bernard Łojek, Nadia Anna Maliszewska, Natalia Markiewicz, Julia Knabeldorf, Kacper Krzysztof Piekarski, Julia Pińkowska, Wiktor Grochowski, Łucja Sumińska, Natalia Jewiec, Maja Walkiewicz, Albert Jan Ostrowski

Stypendium sportowe: Sebastian Piecychna, Mikołaj Smoleński, Kacper Sępławski, Patrycja Liwińska, Natalia Gos, Julia Gąsiewska, Aleksandra Jankowska,  Szymon Woś, Gerard Gemza, Krzysztof Przybysz,  Jakub Dana,  Gabriel Osiewicz, Mateusz Smoleński, Kacper Chodyna.