Więcej lamp oświetleniowych

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przyczylił się do zrealizowania inwestycji o które wnioskował podczasj jendej z Sesji Rady Miejskiej radny Artur Miler. W graniczących ze sobą sołectwach Płocochowo i Kokoszka przybyło osiem lamp oświetleniowych. Uporządkowano także nazwy miejscowości na przystankach autobusowych.

Nowe punkty oświetleniowe usytuowane w pobliżu drogi wojewódzkiej Pułtusk – Nasielsk dają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom pobliskich domów w Płocochowie i Kokoszce. Środki finansowe pochodziły z Gminy Pułtusk oraz z funduszy sołeckich.

Pracownicy Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ustawili w tym rejonie nowe wiaty przystankowe oraz tabliczki z nazwami miejscowości.