Więcej koszy na śmieci, ławek i kwiatów

Z inicjatywy burmistrza w 2015 roku Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o. zakupiło 80 koszy na śmieci, które zostały umieszczone w okolicach rynku i wzdłuż drogi krajowej. Koszt to 27 158,40 zł.

Spacerowicze i amatorzy przebywania na świeżym powietrzu zapewne docenią wydatek 15 842,40 zł na zakup 35 sztuk ławek. Ustawiono je w różnych częściach miasta, zwłaszcza wzdłuż terenów zielonych i tras spacerowych.

W maju 2015 roku na wniosek Krzysztofa Nuszkiewicza Burmistrza Miasta Pułtusk, teren przed pomnikiem św. Jana Nepomucena został uporządkowany, zasadzono rośliny wielosezonowe, ustawiono ławki. Poczyniono wiele prac w kierunku poprawy estetyki terenów zielonych w okolicach skrzyżowań i pułtuskich rond. Posadzono nowe rośliny zarówno sezonowe, jak i wieloletnie. Uporządkowano rabaty kwiatowe w mieście i tereny wokół nich. Po raz pierwszy od wielu lat, swój blask odzyskały zaniedbane dotychczas ulice.