Widoczne postępy prac na ul. Noskowskiego

11 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną na terenie trwającej przebudowy ul. Noskowskiego w Pułtusku. Włodarz miasta przyjrzał się jakości wykonywanych prac w celu wczesnego wychwycenia ewenteualnych błędów, które w poźniejszym czasie mogłyby wpłynąć na jakość całości inwestycji.  Na obecnym etapie wszystkie prace postępują zgodnie z planami, a ich realizacja prowadozna jest przez wykonawcę ze strannością. 

Inwestycja, którą rozpoczęto od prac w ul. Noskowskiego obejmuje łącznie przebudowę siedmiu ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie Pułtuska. Jest to jedna z większych inwestycji drogowych, którą Gmina Pułtusk realizuje ze środków własnych, jednak nie ostatnia. Zgodnie z wyceną inwestycja będzie kosztowała Samorząd Gminy Pułtusk 3 205 731,84 zł. Łączna długość dróg, które obejmie to ok. 2,54 km. 

W ramach realizowanego zadania zostaną przebudowane ulice: Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary, Pawła Giżyckiego w Pułtusku. Realizację tej inwestycji Burmistrz Miasta Pułtusk zapowiadał wiosną br.  O przebudowę tych dróg, od dłuższego czasu starał się również radny Rady Miejskiej w Pułtusku Ryszard Rutkowski.