Uczestnicy projektu spotkali się z Burmistrzem

10 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz spotkał się z uczestnikami kursów j. angielskiego oraz obsługi komputera, które odbywają się w ramach projektu unijnego realizowanego przez Gminę Pułtusk. 

Kursy odbywają się dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym. Gmina Pułtusk w partnerstwie z firmą Centrum Nauki Języka Angielskiego pozyskała fundusze na realizację projektu pod nazwą: „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” w ramach Działania 10.2 RPO WM „Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych”. Mieszkańcy Gminy Pułtusk korzystają ze 120 godzin bezpłatnych kursów  zakończonych egzaminami zewnętrznymi w zakresie nauki języka angielskiego i nauki obsługi komputera. Kursy trwają od marca br.

Uczestnicy, podczas spotkania z burmistrzem Krzysztofem Nuszkiewiczem wyrazili swoje zadowolenie z możliwości bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji. Wyrazili również chęć uczestnictwa w kolejnych kursach podnoszących kwalifikacje. Włodarz miasta zapewnił, że jeśli pojawi się możliwość, kolejny projekt o dofinansowanie zostanie złożony aby umożliwić mieszkańcom zdobywanie nowych umiejętności.