„Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

21 września w ramach XX  Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza w Sali Rady Urzędu Miejskiego  została zorganizowana  konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”.  Gości i prelegentów przywitał Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz.  Włodarz miasta podczas konferencji mówił m.in.: o kierunkach i perspektywach rozwoju turystyki w powiecie pułtuskim. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zrócił również uwagę słuchaczy na zanczenie inwestycji realizowanych w ostatnich latach na terenie Pułtuska oraz ich znaczenie dla rozowju lokalnej turystyki. 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczenia wśród naukowców  i praktyków. Intencją Organizatorów było wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych, dotyczących rozwoju turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów:

 • popularyzowanie turystyki kulturowej,
 • kierunki rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pułtuskiego;
 • dziedzictwo kulturowe w rozwoju Mazowsza;
 • wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne mające wpływ na rozwój turystyki kulturowej Mazowsza;
 • prawo ochrony dziedzictwa kultury na Mazowszu;
 • wyzwania dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Mazowszu;
 • system ochrony zabytków na Mazowszu.

W Komitecie naukowym konferencji zasiedli:

 • dr hab. Krystyna Krzyżanowska (Przewodnicząca) – Kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Lolo – Prodziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • mgr Krzysztof Kaliściak – Kierownik Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie
 • mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk

Członkami komitetu organizacyjnego były osoby z ramienia współorganizatorów konferencji:

 • mgr Krzysztof Nuszkiewicz (Przewodniczący)
 • dr Michał Roman (Sekretarz)

Członkowie:

 • mgr Krzysztof Kaliściak
 • dr inż. Monika Roman
 • mgr Andrzej Popowicz
 • mgr Piotr Karkowski
 • mgr Aneta Purzycka
 • mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska
 • mgr Monika Żebrowska