System powiadamiania SMS

Urząd Miejski w Pułtusku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza uruchomił nowy system  powiadomień za pomocą SMS. To nowoczesny system gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych.

Dzięki tej usłudze na każdy zapisany w systemie numer telefonu komórkowego będą wysyłane bezpłatne wiadomości. Celem funkcjonowania systemu jest ostrzeganie mieszkańców przed zagrożeniami, ale także informowanie o aktualnych wydarzeniach w gminie Pułtusk.

Powstały dwie kategorie przesyłanych wiadomości SMS:

  1. Kategoria INFORMACJE (m.in.: wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe, miejskie inwestycje)

Aby zapisać swój numer telefonu w tej kategorii w systemie należy wysłać SMS na numer 4322 o treści: PULTUSK.+INFORMACJE

Aby wypisać swój numer telefonu z tej kategorii należy wysłać SMS na numer 4322 o treści: PULTUSK.-INFORMACJE

       2. Kategoria ZAGROŻENIA (m.in.: awarie, sytuacje kryzysowe, zagrożenia)

Aby zapisać swój numer telefonu w tej kategorii w systemie należy wysłać SMS na numer 4322 o treści: PULTUSK.+ZAGROZENIA

Aby wypisać swój numer telefonu z tej kategorii należy wysłać SMS na numer 4322 o treści: PULTUSK.-ZAGROZENIA

Użytkownik może zarejestrować się w jednej lub dwu kategoriach (wysyłając odpowiednio jedną lub dwie wiadomości sms).

Opłata za wysłany sms jest zgodna z taryfą operatora telefonii komórkowej. Użytkownik, który zapisze swój numer w systemie ponosi tylko koszt wiadomości SMS, przy pomocy której rejestruje się lub wyrejestrowuje się z systemu. Jest to cena zwykłej wiadomości SMS, właściwa dla operatora telefonii komórkowej, w której Użytkownik posiada telefon komórkowy.

Użytkownik otrzymuje wiadomości SMS bez ponoszenia żadnych kosztów.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących funkcjonowania systemu prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pułtusku – (23) 692 56 46, (23) 692 84 24.

Zachęcamy do rejestracji w systemie.