Ruszyła termomodernizacja biblioteki

Ruszyła kompleksowa termomodernizacja Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w ramach realizowanej przez gminę Pułtusk inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej. W związku z tym  biblioteka przy ul. Słowackiego 6 będzie nieczynna od 26 stycznia 2018 r do odwołania.  Na czas remontu dział udostępniania zbiorów (wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia) zostanie przeniesiony do budynku przy ul. Rynek 14. Czytelnicy mogą korzystać również m.in. z Filii nr 1, ul. Św. Andrzeja Boboli 8.

14 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na realizację inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej. Umowa została podpisana z firmą Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. z siedzibą w Białej Podlaskiej, wyłonioną w trybie przetargu. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie 5 987 989,51 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwestycja została podzielona na 8 zadań w ramach których zostanie wykonana termomodernizacja budynków:

Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku,

Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,

Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku,

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach,

Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie,

Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,

siłowni w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.

Przed przystąpieniem do realizacji umowy, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z wykonawcą odbył wizję lokalną na terenach wszystkich inwestycji, które obejmie termomodernizacja w ramach w.w. projektu. Dodatkowo zwrócił uwagę na potrzeby inwestycyjne w poszczególnych obiektach, których dofinansowanie nie obejmowało, jednak przy planowanej termomodernizacji należy je wykonać, biorąc pod uwagę czynnik ekonomiczny.

Prace w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej będą tak planowane, aby zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby ich użytkowników, wynikające z funkcji jaką ów obiekty pełnią. Dotyczy to m.in. planowanej termomodernizacji siłowni przy ul. Daszyńskiego 17. Burmistrz Miasta Pułtusk zasygnalizował podczas wizji lokalnej, iż termomodernizację należy przeprowadzić poza okresem, kiedy zawodnicy przygotowują się do zawodów i obiekt jest im niezbędny do odpowiednich zajęć treningowych.

Wykonawca realizuje umowę w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu 7 485 958,15 zł.

Pozyskane dofinansowanie 5 987 989,51 zł.