Rusza remont świetlicy wiejskiej w Grabówcu

10 grudnia br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę w ramach, której zostanie przeprowadzony kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec.  Wykonawcą wyłonionym w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym jest firma eMPOL Jarosław Maliszewski z siedzibą w Sokołowo-Parcele.

W ramach inwestycji zostaną wykonane prace polegające na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec oraz budowie zbiornika na gaz płynny o poj. 4,85 m3 z instalacją gazową i zbiornika szczelnego na ścieki o poj. 10 m3.

Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zrealizowana do 30 listopada 2018 r.

Koszt inwestycji to 1 174 545,40 zł.