Rozbudowują wodociąg

Trwa rozbudowa sieci rozdzielczej wodociągowej we wsi Gnojno, którą zlecił Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz.

Kolejni właściciele posesji będą mogli pobierać wodę z układanego rurociągu o długości około 300 metrów. Przewidywany termin zakończenia prac, w trzeciej dekadzie czerwca bieżącego roku. Woda dla mieszkańców wsi Gnojno dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzcińcu.

Inwestorem jest Gmina Pułtusk, wykonawcą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku.

Zbigniew Tołłoczko Rzecznik Prasowy Spółek Gminy Pułtusk