Burmistrz zachowa część zabytkowego budynku

23 czerwca br. zostały rozpoczęte prace rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch budynków gospodarczych przy ul. Rynek 13 a także budynku biurowego przy ul. Rybitew 32 w Pułtusku.

Biorąc pod uwagę m.in.: stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, że budynki nie kwalifikują się do dalszej eksploatacji.

Zgodnie z wydaną decyzją Gmina Pułtusk przystąpiła do rozbiórki budynków, które zagrażały bezpieczeństwu. 

4 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk przeprowadził wizję lokalną na terenie trwającej rozbiórki. Pomimo wydanej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do rozbiórki wszystkich części budynków, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz podjął decyzję o zachowaniu jednego z elementów, który pomimo swej wieloletności jest w stanie nadającym się do odnowienia.  Dotyczy to budynku, który pełnił funkcję tak zwanych komórek. Wykonany z dobrze zachowanej cegły, posiada elementy typowe dla zabytkowych budynków na terenie Pułtuska. 

Docelowo, teren pozyskany w wyniku rozbiórki budynków zostanie zagospodarowany zgodnie ze zgłaszanym od mieszkańców zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe w okolicach Rynku. Inwestycja ma na celu pozyskanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz zmniejszenie liczby parkujących samochodów na płycie Rynku. 

Materiały uzyskane z prowadzonej rozbiórki budynków zostaną skruszone i  wykorzystane do utwardzania dróg.