Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie

W lipcu i w sierpniu 2016 roku wyremontowano przeciekający dach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie.

Papę zastąpiono blachą, wymieniono rynny, odnowiono gzymsy.

Udało się również zaadaptować i wyremontować pomieszczenia na poddaszu z przeznaczeniem na zakładową składnicę akt.

Remont dachu wyniósł 190 953,34 zł, remont budynku – 90 334,63 zł, remont poddasza – 30 750,00 zł.