Remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1

W okresie od połowy sierpnia do połowy października 2015 roku, w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego. 

Remont był niezbędny, gdyż dotychczasowe pokrycie dachowe wykazywało bardzo wysoki stopień zużycia. Liczne były miejsca pozbawione dachówek, a także nieszczelności w miejscach połączeń różnych elementów dachu, co skutkowało przeciekami stropu w salach lekcyjnych, węźle sanitarnym i na korytarzu. Przecieki stwarzały także zagrożenie dalszej destrukcji elementów więźby dachowej, powodując jej namiękanie.

Ponadto, pojedyncze dachówki zsuwały się, stanowiąc bardzo poważne niebezpieczeństwo dla osób korzystających z chodnika wzdłuż szkoły. Z tego powodu, jeszcze przed wykonaniem inwestycji, tymczasowo zostały zamontowane siatki ochronne.

W ramach inwestycji wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem stropu poddasza budynku o powierzchni 1026,50 m kw.

Wymieniono skorodowane elementy więźby dachowej oraz całe pokrycie dachu dachówką ceramiczną – zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – tak, aby utrzymać zabytkowy charakter budynku Gimnazjum. Wykonano nowe obróbki blacharskie, otynkowano i pomalowano kominy, zamontowane zostały nowe okienka dachowe oraz ławy kominiarskie. Docieplono strop poddasza budynku.

Wartość robót budowlanych inwestycji wyniosła 762 399,13 zł.

Zadanie w kwocie 395 000,00 zł dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.