92 400,00 zł dofinansowania działalności Żłobka Miejskiego w Pułtusku

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-plus 2017” – w wysokości 92 400,00 zł.

Wniosek został złożony 7 grudnia 2016 roku przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu. 

W ramach realizowanego programu Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 55 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku.

Program jest kontynuacją działania „Maluch-edycja 2016”, w ramach którego Gmina Pułtusk w 2016 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości  132 000,00 zł.