Przygotowania do pikniku rodzinnego w Grabówcu

W środę, 13 września Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną na terenie targowiska gminnego w miejscowości Grabówiec. Celem spotkania było omówienie spraw bezpieczeństwa oraz organizacyjnych w związku z planowanym na niedzielę, 1 października piknikiem rodzinnym pod hasłem „Tradycja z nowoczesnością”. Na realizację pikniku Gmina Pułtusk pozyskała dofinansowanie w kwocie 41 214,00 zł., w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. Piknik rodzinny ”Tradycja z nowoczesnością”.

Umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał 21 sierpnia br.

Celem projektu jest kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów w zakresie ochrony środowiska, poprzez organizację pikniku na terenie Gminy Pułtusk. Zostanie on zorganizowany w miejscowości Grabówiec na terenie targowiska gminnego. Ideą przewodnią wydarzenia będzie promocja obszaru należącego do LGD Zielone Mosty Narwi oraz promowanie lokalnego dziedzictwa. Nie zabraknie atrakcji sprzyjających rodzinnej formie spędzania czasu wolnego.

Gwiazdą wieczoru będzie Sławomir.