Projekt termomodernizacji budynku MCKiS na ponad 2,5 mln zł

2 563 667,14 zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Gmina Pułtusk wnioskuje o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 236 900,19 zł. Podjęcie kompleksowej termomodernizacji budynku jest jednym z etapów planowanych w perspektywie kolejnych lat inwestycji zmierzających do unowocześnienia i podniesienia standardów całego obiektu, zachowując przy tym unikatowy, zabytkowy charakter. Przypomnijmy – w budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku mieści się kino Narew, jedno z najstarszych na Mazowszu, które w 2015 roku obchodziło jubileusz 100-lecia.    

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza oraz podjętymi w ostatnich miesiącach pracami, 31 marca br. Gmina Pułtusk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 działanie 4.2. Efektywność energetyczna (wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym).

Zadania, które Samorząd Gminy Pułtusk zamierza zrealizować w ramach złożonego wniosku 

dotyczą kompleksowej termomodernizacji obiektu MCKiS.

Obejmują następujące elementy: budowę instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, demontaż i montaż instalacji ciepłej wody użytkowej, demontaż i montaż istniejących grzejników, oraz przewodów instalacji grzewczej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, docieplenie stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropodachów/dachów i nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, docieplenie posadzek na gruncie wraz z izolacją poziomą, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych wraz z ich osuszeniem, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego na nowe wraz z wymianą więźby dachowej, remont tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej, prace odtworzeniowe i odbudowę instalacji odgromowej.

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przy współpracy Radnych Rady Miejskiej w Pułtusku korzysta z wszelkich możliwości wnioskowania o dofinansowanie w ramach projektów zgodnych z zamierzeniami oraz priorytetowymi inwestycjami dla poprawy jakości życia mieszkańców. Na przestrzeni dwóch lat kadencji burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza, w wyniku przeprowadzonych licznych wizji lokalnych na terenie gminy oraz licznych spotkań włodarza z mieszkańcami, pojawiają się wciąż kolejne zadania do realizacji. Pomimo nieustannie realizowanych, kolejnych inwestycji, lista obiektów oraz dróg, na których budowę lub modernizację mieszkańcy czekają od lat jest długa. Największym problemem na terenie gminy są: zła sytuacja w kwestii zasobów mieszkaniowych wynikająca z wieloletnich zaniedbań, fatalny stan infrastruktury drogowej oraz kwestie finansowania tych inwestycji.

Planowane zadania oceniane są i wielokrotnie rozważane pod kątem zasadności i możliwości realizacji. Bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wyróżnia Pułtusk na tle podobnych miast. Stanowi o jego atrakcyjności a jednocześnie wymaga należytego pielęgnowania. Inwestycje realizowane w pierwszej kolejności służą w rezultacie poprawie jakości życia jej mieszkańców. Ogromną rolę odgrywają w tym przypadku pozyskane i regularnie pozyskiwane środki pozabudżetowe, dzięki którym już udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.

Projekt „Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki” opiewający na kwotę 2 563 667,14 zł. daje możliwości zrealizowania inwestycji na dużą skalę. Planowany zakres prac pozwoli w późniejszych etapach, na regularne podnoszenie standardów, mniejszymi już nakładami finansowymi, zarówno Kina Narew, jak i pozostałych pomieszczeń na terenie obiektu. W związku z tym, aktualnie, remonty doraźne lub cząstkowe inwestycje w poprawę standardów na terenie obiektu, przed przystąpieniem do termomodernizacji są nieekonomiczne.  Wynikałyby jedynie z niegospodarności. 

Aktualnie wniosek „Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki” jest w ocenie.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 563 667,14 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 236 900,19 zł.