Pozyskane środki pozabudżetowe przez trzy lata pracy wyniosły 41 006 500,31 zł

Szanowni Państwo,

Minęły trzy lata kiedy zostałem wybrany Burmistrzem Miasta Pułtusk. Były to trzy intensywne lata zarówno dla mnie, moich współpracowników, ale również dla Państwa, obserwatorów zmian, które zachodzą w gminie Pułtusk. Wiele nowych inwestycji, wiele inicjatyw mających na celu poprawę życia w naszym mieście i poprawę wizerunku Pułtuska.

Jednak dziś z przekonaniem mogę stwierdzić, że było warto. Z opinii wynika, że nie ma mieszkańca gminy Pułtusk, który nie zauważyłby rozwoju inwestycyjnego czy to na terenach miasta czy poza nim, na terenach wiejskich gminy Pułtusk. Aplikuję o dofinansowanie różnych działań. Inwestujemy w infrastrukturę drogową, dbamy o środowisko, czyste powietrze, aktywny i bezpieczny wypoczynek, rozwój kultury, edukację. Jednym z zamierzeń jest rewitalizacja wybranych obszarów miasta. Powstały koncepcje zagospodarowania ważnych terenów rekreacyjnych w Pułtusku. Najważniejsze jest dostosowanie działań gminy do potrzeb mieszkańców.

Nasza praca skupia się na tym, by Pułtusk zyskiwał na atrakcyjności, zarówno pod kątem estetyki, jak i infrastruktury, aby aspirował o miano miasta turystycznego. Głównym jednak celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Pułtuska i 23 sołectw naszej gminy. Pułtusk zyskuje nowoczesne, zadbane oblicze, nie tracąc nic z zabytkowego charakteru. Powstaje wiele nowych obiektów, remontowane są budynki użyteczności publicznej, przebudowane zostały ulice w Pułtusku, ale również drogi dojazdowe do gruntów rolnych na terenie Gminy Pułtusk.

Pragnę w tym miejscu podziękować Państwu za wszystkie pomysły i inicjatywy. Liczne spotkania z Państwem inspirują mnie do podejmowania kolejnych działań. Nie ukrywam, że liczę na dalszą pomoc i współpracę. Tylko wspólnym działaniem uda nam się sprawić, aby Pułtusk był nie tylko jednym z najstarszych miast Mazowsza, ale również jednym z najpiękniejszych i prężnie rozwijających się.

 

Krzysztof Nuszkiewicz

Burmistrz Miasta Pułtusk

 

Pozyskane środki pozabudżetowe przez trzy lata pracy wyniosły: 41 006 500,31 zł

Inwestycje i zadania zrealizowane w latach 2015-2017
2015 r.
1. Kładka dla pieszych i elektrobusy
Wartość inwestycji: 9 216 563,25 zł
Wkład własny: 6 722 000,25 zł
Kwota dofinansowania: 2 494 563,00 zł

2. Budowa żłobka przy ul. Krajewskiego
Wartość inwestycji: 3 127 926,43 zł
Wkład własny: 905 926,43 zł
Kwota dofinansowania: 2 222 000,00 zł

3. Remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 (obecnie PSP1)
Wartość inwestycji: 762 399,13 zł
Wkład własny : 367399,13 zł
Kwota dofinansowania: 395 000,00 zł

4. Budowa Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
Wartość inwestycji: 326 263,58 zł
Wkład własny: 74 492,58 zł
Kwota dofinansowania: 251 771,00 zł

5. Remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 4 (obecnie PSP4)
Kwota dofinansowania: 182 500,00 zł

6. Budowa placu zabaw przy ul. M. Sarbiewskiego z oświetleniem i monitoringiem
Wartość inwestycji: 145 871,21 zł

7. Zakup 11 wiat przystankowych
Wartość inwestycji: 62 003,07 zł

8. Budowa drogi w Płocochowie
Wartość inwestycji: 271 208,85 zł
Wkład własny: 135 604,43 zł
Kwota dofinansowania: 135 604,42 zł

9. Wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne
Kwota dofinansowania: 48 000,00 zł

10. Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie
Wartość inwestycji: 69 700,00 zł

11. Budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 4
Wartość inwestycji: 71 000,00 zł

12. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020
Kwota dofinansowania: 50 999,15 zł

13. Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach
Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

14. Chwyć swój promyk słońca – instalacje solarne
Wartość inwestycji: 9 221 973,36 zł
Kwota dofinansowania: 6 333 555,77 zł

2016 r.
1. Budowa placu street workout
Wartość inwestycji: 56 542,31 zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok wraz z oświetleniem
Wartość inwestycji: 353 062,00 zł
Wkład własny: 243 062,00 zł
Kwota dofinansowania: 110 000,00 zł

3. Budowa drogi w Kleszewie
Wartość inwestycji: 260 959,39 zł
Wkład własny: 140 987,71 zł
Kwota dofinansowania: 119 971,68 zł

4. Budowa placu zabaw przy al. Wojska Polskiego
Wartość inwestycji: 62 088,00 zł

5. Budowa placu zabaw przy ul. T. Kwiatkowskiego wraz z monitoringiem i oświetleniem
Wartość inwestycji: 194 765,08 zł

6. Modernizacja kotłowni mieszkańców gminy Pułtusk – wymiana kotłów
Wartość dofinansowania: 240 634,33 zł

7. Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie
Kwota dofinansowania: 312 037,97 zł

8. Doposażenie placu zabaw w Lipnikach Starych
Wartość inwestycji: 10 400,00 zł

9. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
Kwota dofinansowania: 96 642,00 zł

10. Usuwanie azbestu
Kwota dofinansowania: 34 506,00 zł

11. Nauka pływania dla 180 uczniów
Kwota dofinansowania: 18 000,00 zł

12. Budowa ul. Harcerskiej
Wartość inwestycji: 365 248,86 zł

2017 r.
1. Zakup samochodu dla Pułtuskiej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Wartość inwestycji: 121 642,75 zł
Wkład własny: 49 642,75 zł
Kwota dofinansowania: 72 000,00 zł

2. Zapewnienie 46 miejsc przedszkolnych w przedszkolu przy Zespole Szkół nr 2
Wartość inwestycji: 372 546,66 zł
Wkład własny: 90 109,33 zł
Kwota dofinansowania: 282 437,33 zł

3. Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk – zatrudnienie niań
Wartość inwestycji: 995 818,75 zł
Wkład własny: 199 163,75
Kwota dofinansowania: 796 655,00 zł

4. Funkcjonowania 55 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim
Kwota dofinansowania: 92 400,00 zł

5. Budowa czerpni terenowej przy pływalni
Wartość inwestycji: 80 000,00 zł

6. Budowa ulic: Żabiej, Wąskiej, Kryształowej, Wesołej i Ustronnej wraz z budową kanalizacji deszczowej
Wartość inwestycji: 1 536 748,30 zł

7. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi
Wartość inwestycji: 1 164 174,25 zł
Wkład własny: 874 174,25 zł
Kwota dofinansowania: 290 000,00 zł

8. Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
Wartość inwestycji: 1 092 193,86 zł

9. Budowa ul. Batalionów Chłopskich
Wartość inwestycji: 355 672,44 zł

10. Budowa placu zabaw przy ul. Traugutta wraz z oświetleniem i monitoringiem
Wartość inwestycji: 143 785,66 zł

11. Budowa kącika zabaw przy ul. 17 Sierpnia 60
Wartość inwestycji: 21 287,87 zł

12. Nauka pływania
Kwota dofinansowania: 25 900,00 zł

13. Piknik rodzinny ”Tradycja z nowoczesnością”
Kwota dofinansowania: 41 214,00 zł

14. Modernizacja kotłowni mieszkańców gminy Pułtusk – wymiana kotłów
Kwota dofinansowania: 297 063,36 zł

15. Ławeczka Klenczona
Wartość inwestycji: 118 000,00 zł

16. Plaża miejska
Wartość inwestycji: 300 000,00 zł

17. Zakup donic i kwietników kaskadowych
Wartość inwestycji: 138 990,00 zł

Inwestycje w kierunku poprawy wizerunku gminy w latach 2015-2017:
1. Urządzenie rond: Jana Pawła, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
2. Wykonanie trawnika z systemem automatycznego nawadniania przy fontannie
3. Nasadzenia wierzb nad kanałkiem
4. Urządzenie rabaty przy Miejskim Centrum Kultury i Sztuki
5. Urządzenie rabaty przy rozjeździe ul. Warszawskiej
6. Wykonanie rabaty z systemem automatycznego nawadniania przy fontannie
7. Zakup kwietników i donic kaskadowych
8. Urządzenie rabat wzdłuż ul. 17 Sierpnia
9. Urządzenie rabaty przy ul. 17 Sierpnia 58
10. Wykonanie rabaty różanej przy pomniku św. Jana Nepomucena
11. Zakup 55 szt. ławek: 24 895,20 zł
12. Zakup 150 szt. koszy: 49 903,44 zł
13. Zakup 19 szt. wiat przystankowych: 104 221,32 zł
14. Coroczne ukwiecanie miasta

Bieżące wydatki na utrzymanie zieleni, urządzanie nowych rabat ukwiecenie miasta w latach 2015-2017 wyniosły: 1 227 836,32 zł

Bieżące wydatki na utrzymanie dróg w latach 2015-2017 wyniosły: 3 500 004,43 zł

Bieżące wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w latach 2015-2017 wyniosły: 1 500 467,00 zł

Inwestycje i zadania w trakcie realizacji:
1. Budowa drogi w Lipnikach Starych
Wartość inwestycji: 899 374,34 zł
Wkład własny: 699 374,34 zł
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

2. Przebudowa targowiska w Grabówcu
Wartość inwestycji: 2 024 191,26 zł
Wkład własny: 1025039,26 zł
Kwota dofinansowania: 999 152,00 zł

3. Nasze wsparcie – Twój sukces! – zwiększenie kompetencji zawodowych
Wartość projektu: 1 596 656, 84 zł
Wkład własny: 319 331,37 zł
Kwota dofinansowania: 1 277 325, 47 zł

4. Infrastruktura pieszo-rowerowa wzdłuż ulic Baltazara, Słowackiego, Gajkowicza, Wyszyńskiego, Sarbiewskiego Jana Pawła II, Granicznej, Bartodziejskiej, al. Tysiąclecia, Jana Pawła II. Projekt realizowany w partnerstwie z powiatem pułtuskim.
Wartość inwestycji: 13 095 810,00 zł
Wkład własny: 6 378 583,07 zł
Kwota dofinansowania: 6 717 226,93 zł
Wartość projektu w części realizowanej przez gminę Pułtusk:
Wartość inwestycji: 9 450 352,07 zł
Wkład własny: 5 174 305,77 zł
Kwota dofinansowania: 4 276 046,30 zł

5. Budowa sali gimnastycznej przy PSP3
Wartość inwestycji: 2 611 001,00
Wkład własny: 1 941 001,00 zł
Kwota dofinansowania: 670 000,00 zł

6. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego
Wartość inwestycji: 384 175,00 zł
Wkład własny: 101 465,00 zł
Kwota dofinansowania: 282 710,00 zł

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Pułtusk
Wartość inwestycji: 20 631 562, 00 zł
Kwota dofinansowania: 10 714 135, 32 zł

8. Budowa ulic na osiedlu Wyszkowska – ul. Noskowskiego, ul. Madalińskiego, ul. Wujka, ul. Ossolińskiego, ul. Hornowskiego, ul. Koczary, ul. Giżyckiego
Wartość inwestycji: 3 205 731, 84 zł

9. Budowa nowych straganów na rynku
Postępowanie przetargowe w trakcie realizacji.

10. Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku – park Narutowicza, bulwary nad głównym kanałem miasta, pasaż Klenczona, park na Skarpie, obszar funkcjonalny w Grabówcu, park na osiedlu Wyszkowska
Wartość inwestycji: 2 999 914,00 zł
Wkład własny: 449 987,10 zł
Kwota dofinansowania: 2 549 926,90 zł

11. Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej gminy Pułtusk – termomodernizacja
Wartość inwestycji: 7 485 985,15 zł
Wkład własny: 1 497 995,64 zł
Kwota dofinansowania: 5 987 989,51 zł

12. Poprawa dostępności do zasobów kultury w gminie Pułtusk – utworzenie Centrum Kulturalnego (adaptacja kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 13 w Pułtusku)
Modernizację pomieszczeń Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela, systemy IT służące zabezpieczeniom i poprawie dostępności do zasobów kultury
Wartość inwestycji: 2 076 363,00 zł
Wkład własny: 454 435,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 621 927,20 zł

13. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych – wykonanie rewitalizacji powierzchni zabytkowego rynku pułtuskiego wraz z przebudową funkcjonalną przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie rynku remont lochów podziemnych i amfiteatru w obszarze Wzgórza Abrahama digitalizacja zbiorów Muzeum Regionalnego w Pułtusku, wymiana okien w zabytkowej wieży ratuszowej, modernizacja wystaw stałych w muzeum, dostosowanie wejść i pomieszczeń obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych
Wartość inwestycji: 3 163 279,41 zł
Wkład własny: 725 309,33 zł
Kwota dofinansowania: 2 437 970,08 zł

14. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pułtusku
Wartość inwestycji: 725 994,00 zł
Wkład własny: 201 778,80 zł
Kwota dofinansowania: 524 215,20 zł

15. Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec
Postępowanie przetargowe w trakcie realizacji.

16. Zakup samochodu strażackiego
Wartość inwestycji: 846 998,91 zł
Wkład własny: 571998,91 zł
Kwota dofinansowania: 275 000,00 zł

17. Przebudowa ronda
Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a gminą Pułtusk. Przebudowa polegać będzie m.in. na utworzeniu dodatkowego pasa dla wyjeżdżających z ul. Daszyńskiego w kierunku Warszawy, oraz pasa prawoskrętnego dla wjeżdżających w ul. Daszyńskiego z kierunku Wyszkowa. Dodatkowo projektowany jest pas umożliwiający przejazd w ul. Nowy Rynek od ronda niezależnie od pasa relacji Warszawa-Augustów.

18. Budowa ścieżki rowerowej Pułtusk-Kacice
Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a gminą Pułtusk. Przebudowa polegać będzie m.in. na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 2,5 m, po zachodniej stronie DK 61, na odcinku od km 57+035 do km 59+146 tj. od wsi Kacice do granic miasta Pułtusk. Poprowadzono go w pasie drogowym DK 61 za istniejącym rowem przydrożnym.

19. Nabycie działki z budynkiem byłych koszar: 1 100 000,00 zł

W 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Odnowa budynku koszarowego, powojskowego na cele mieszkalne. Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki”. Projekt dotyczy remontu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pułtusku w celu przywrócenia tkanki mieszkaniowej do użytkowania oraz obniżenia kosztów utrzymania budynków. Wniosek znajduje się w ocenie formalnej. Wnioskowana kwota dofinansowania: 6 237 338,40 zł. Wartość projektu: 7 796 673,00 zł.

 

Dofinansowanie dla stowarzyszeń i klubów sportowych w latach 2015-2017 w formie dotacji umów i podań
wyniosło: 579 589,60 zł

Dofinansowanie dla wspólnot i stowarzyszeń w latach 2015-2017 wyniosło: 52 747,02 zł

Wydatki poniesione w latach 2015-2017 na inwestycje i działania w sołectwach wyniosły: 5 501 628,26 zł

Nowości, które pojawiły się w latach 2015-2017 to m.in.:
1. Hejnał Gminy Pułtusk
2. Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych
3. Pułtuskie inspiracje kulturowe – Romowie
4. MADE IN PUŁTUSK
5. Letnie Kino Plenerowe
6. Koncert w ramach spotkań „Śpiewamy dla Ciebie Polsko”
7. Dekoracje świąteczne
8. Mostek Zakochanych
9. Pułtuski Dzień Seniora
10. DISCOPOLOWANIE
11. Zwolnienie z opłaty targowej
12. Pułtuska Giełda Staroci

13. Z biznesem przy kawie
14. Powiadomienia SMS
15. Pułtuski Dzień Przedsiębiorczości
16. Klasyki nad Narwią
17. Weekend Producentów Regionalnych