Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

12 października Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, na które zaprosili Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi Barbara Meredyk.

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz pogratulował Staroście Pułtuskiemu wzorowej kadry w placówkach oświatowych, co przekłada się na rozwój poszczególnych placówek. Złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

Uroczystość zgromadził liczne grono pracowników placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz zaproszonych gości.

Podczas obchodów z okazji przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane wyróżniającym się w pracy pedagogicznej nagrody starosty oraz dyrektorów poszczególnych placówek.

Uroczystość uświetnili swoim występem uczniowie LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.