Ponad 2,5 mln dofinansowania dla gminy Pułtusk

15 listopada 2017 r. podpisałem umowę na dofinansowanie projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego. Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wysokość dotacji wyniesie: 2 549 926,90 zł.

Całkowity koszt projektu: 2 999 914,00 zł

 

Założenia:

  1. Pasaż Klenczona – projekt obejmuje stworzenie promenady spacerowej, odnowienie układu komunikacji, budowę tężni solankowej, nasadzenia roślinne, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring.
  2. Park Narutowicza – projekt obejmuje nasadzenie drzew, krzewów oraz roślin okrywowych, wprowadzenie układu komunikacyjnego, pielęgnacja istniejącej zieleni. Wprowadzenie punktów widokowych oraz elementów małej architektury, oświetlenie i monitoringu.
  3. Bulwary – zagospodarowanie terenu zakłada modernizację układu komunikacyjnego bulwarów nad głównym kanałem miasta urządzenie i kształtowanie zieleni nadbrzeżnej, elementy małej architektury, urządzenia sportowo rekreacyjne, infrastrukturę rowerową, oświetlenie, monitoring.
  4. Osiedle Wyszkowska – koncepcja zakłada otoczenie terenu roślinnością tworzącą strefę buforową, stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców, scena plenerowa, elementy małej architektury, urządzenia sportowo rekreacyjne.
  5. Park na Skarpie – koncepcja zakłada wprowadzenie nowego układu komunikacji, badania geologiczne oraz umocnienia skarpy, wprowadzenie elementów małej architektury rekreacyjno-wypoczynkowej, nasadzenia z roślinności niskiej w celu zachowania powiązań widokowych, oświetlenie oraz monitoring.
  6. Obszar funkcjonalny w Grabówcu – zagospodarowania terenu przy świetlicy zakłada stworzenie zieleńca z funkcją dydaktyczną ścieżki tematycznej z urządzeniami placu zabaw oraz siłowni plenerowej wprowadzenie nasadzeń roślinnych, wykonanie oświetlenia oraz monitoringu.