PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK

Składam serdeczne podziękowania uczestnikom Pikniku Rodzinnego „Tradycja z nowoczesnością”, mieszkańcom Popław Rdzennych, Osiedla Wyszkowskiego, Sołectwa Grabówiec, Sołectwa Ponikiew, Sołectwa Szygówek, Sołectwa Pawłówek, wszystkim mieszkańcom Gminy Pułtusk i przybyłym gościom oraz wszystkim osobom i instytucjom, których praca i zaangażowanie umożliwiły organizację przedsięwzięcia.