Plany na nowy wizerunek alei Wiktora Gomulickiego

Aleja Wiktora Gomulickiego pełni funkcję najbardziej reprezentacyjnego odcinka bulwarów w Pułtusku. Nie bez znaczenia są podjęte działania w kierunku stworzenia miejsca przyciągającego mieszkańców oraz turystów. Koncepcję zagospodarowania terenu opracowała dr inż. architekt krajobrazu Dorota Sikora. Jest to jednym z elementów złożonego wniosku o dofinansowanie pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”.

Koncepcja zagospodarowania alei Wiktora Gomulickiego przewiduje usunięcie środkowego pasa trawnika z latarniami. Dotychczasowe oświetlenie zostanie wymienione na nowe, estetyczne, wpisujące się w zabytkowy charakter miasta. Wzdłuż ogrodzenia są- siadującego z pobliskim kościołem pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci. Zostanie wykonana nowa, żwirowa nawierzchnia w technologii Hanse Grand lub Tegra. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania alei W. Gomulickiego zostanie odsłonięty widok na kanał, poprzez usuniecie przerośniętego samosiewem i częściowo zamierającego żywopłotu z ligustra.

Proponuje się, aby wzdłuż kościelnego ogrodzenia pozostawić pas zieleni z krzewami i roślinnością. Pas ten powinien zostać oddzielony od nawierzchni niskim metalowym ogrodzeniem. Podobnie ogrodzenie planowane jest wzdłuż kanału, w miejscu żywopłotu.

Zbocza skarp kanału miałyby zdobić atrakcyjnie kwitnące krzewy np. azalie pontyjskie oraz roślinność nadwodna. W obrębie Skweru Wiktora Gomulickiego przewidziano scalenie porozcinanych ścieżkami powierzchni trawników i odsłonięcie widoku na basztę, stanowiącą cenny zabytek.

W związku z planami adaptacji baszty na kawiarnię (w przypadku uzyskania zgody właściciela), w sąsiedztwie zaproponowano drewniany taras, który łączyłby się funkcjonalnie z tym obiektem. Projekt przewiduje usunięcie obecnej aranżacji wokół pomnika. Projektowana nawierzchnia skweru to kostka betonowa – imitująca naturalny kamień. Teren wokół pomnika św. Jana Nepomucena planuje się wygrodzić niskim metalowym ogrodzeniem (jak wzdłuż kanału) oraz obsadzić różami rabatowymi i polnymi. Róża była historycznie jednym z atrybutów św. Jana Nepomucena.