W LATACH 2015-2017 SAMORZĄD GMINY PUŁTUSK POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 41 006 500,31 zł

INNOWACJE  W LATACH 2014-1018

INNOWACJE W LATACH 2014-1018

Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Zaproszenie dla mieszkańców

Zaproszenie dla mieszkańców ulic: Noskowskiego, Madalińskiego, Jakuba Wujka, Ossolińskiego, Hornowskiego, Koczary, Giżyckiego.  Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz serdecznie zaprasza mieszkańców ww. ulic na spotkanie, którego celem będzie wybór kostki brukowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 16.00 przy ul. Noskowskiego.

„Bezpieczna Gmina” – zaproszenie

  15 listopada br. w godz. 9:00 – 16:00 w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora przy ul. Daszyńskiego 17 odbędzie się wspólna konferencja miasta Pułtusk i wydawnictwa Euro-Media pod hasłem: „Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”.  W ramach konferencji organizatorzy planują poruszyć przede wszystkim kwestie ochrony przeciwpożarowej w

Narodowe Święto Niepodległości w Pułtusku

11 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyłem w uroczystych obchodach, gdzie złożyłem hołd walczącym o Niepodległą Polskę. Po uroczystych obchodach spotkałem się z mieszkańcami w Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej w Pułtusku na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Imprezę uświetnił piękny koncert w wykonaniu Izabelli Jaszczułt-Kraszewskiej i Andrzeja Ambroziaka.

Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców Gminy Pułtusk na spotkanie „Z Biznesem przy kawie”, które odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o godz. 13.00 w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Porozmawiamy o naszym mieście. O bieżących i przyszłych inwestycjach. Wspólnie stwórzmy możliwość rozwoju przedsiębiorczości w naszej Gminie.

Wizja lokalna

  W środę, 8 listopada br. przeprowadziłem wizję lokalną dróg znajdujących się na terenie Gminy Pułtusk. Udałem się z wizytą gospodarską na teren trwającej inwestycji w Lipnikach Starych, polegającej na przebudowie drogi i budowie chodników. Cieszy mnie fakt, że na terenach wiejskich udaje się realizować inwestycje ułatwiające bezpieczne poruszanie się nie tylko kierowcom pojazdów, ale

Podpisanie umowy na dofinansowanie

W dniu 07.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Brok podpisałem umowę na dofinansowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPO WM – V Gospodarka Przyjazna Środowisku. Stronę Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowały Panie Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek oraz Elżbieta Lanc – Członek Zarządu