KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK W LATACH 2015-2017 POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 41 006 500,31 zł

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Otwarcie drogi w Płocochowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płocochowo Gmina Pułtusk to inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja polegała na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 861,00 m (632 m + 229 m) i szerokości 5 m.  „Myślę, że ta cena, za

48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk pozyskała kwotę 48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Zakupiony sprzęt zapewnia możliwość realizacji podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez wdrażanie do samodzielnego wykonywania

Bezpieczny plac zabaw przy ul. M. Sarbiewskiego

W 2015 roku został oddany do użytku plac zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami: J. Hornowskiego, M. Sarbiewskiego i J. Wujka. Powstał w centralnej części „Osiedla Wyszkowska”. To pierwsze miejsce na tym terenie stworzone do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Pułtuska, po drugiej stronie rzeki Narew. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy Krzysztofa Nuszkiewicza Burmistrza Miasta Pułtusk w

Remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1

W okresie od połowy sierpnia do połowy października 2015 roku, w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego.  Remont był niezbędny, gdyż dotychczasowe pokrycie dachowe wykazywało bardzo wysoki stopień zużycia. Liczne były miejsca pozbawione dachówek, a także nieszczelności w miejscach połączeń różnych elementów dachu, co

282 437,33 zł na edukację przedszkolną

Gmina Pułtusk pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – dofinansowanie w wysokości 282 437,33 zł na realizację programu „Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych – gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku”. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych 46 miejsc przedszkolnych w istniejącym przedszkolu publicznym w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.   

Nowe wiaty przystankowe

Sukcesywnie Pułtusk zyskuje nowoczesne, zadbane oblicze, nie tracąc przy tym nic z zabytkowego charakteru. Konsekwentnie, poprzez swoje działania Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk dąży do budowania korzystnego wizerunku nowoczesnego miasta z tradycjami. 62  003,07 zł kosztowały Gminę Pułtusk wiaty przystankowe zakupione w 2015 roku. 11 nowych przystanków zamontowano na terenie Gminy Pułtusk, w tym przy

Inwestycje w estetykę i bezpieczeństwo

W 2015 roku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza wykonano system automatycznego nawodnienia oraz wymieniono trawnik na skwerze przy fontannie. Teren jest monitorowany, co znacznie poprawia bezpieczeństwo. Monitoring zdał już egzamin.  Wartość zadania wyniosła 29 500,00 zł brutto.  Fontanna i teren wokół niej to najczęściej odwiedzane przez mieszkańców i turystów miejsce,  zwłaszcza w okresie letnim.   

Więcej koszy na śmieci, ławek i kwiatów

Z inicjatywy burmistrza w 2015 roku Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o. zakupiło 80 koszy na śmieci, które zostały umieszczone w okolicach rynku i wzdłuż drogi krajowej. Koszt to 27 158,40 zł. Spacerowicze i amatorzy przebywania na świeżym powietrzu zapewne docenią wydatek 15 842,40 zł na zakup 35 sztuk ławek. Ustawiono je w różnych częściach miasta,

Hejnał Gminy Pułtusk

30 kwietnia 2015 r. Radni Rady Miejskiej w Pułtusku przyjęli Uchwałę Nr VII/59/2015 na mocy, której ustanowiono Hejnał Gminy Pułtusk. Pomysłodawcą Hejnału jest Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk. To na jego prośbę Hejnał, który każdego dnia o godz. 12:00 rozbrzmiewa nad miastem z siedziby Urzędu Miejskiego, skomponował Andrzej Ambroziak dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w