W LATACH 2015-2017 SAMORZĄD GMINY PUŁTUSK POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 41 006 500,31 zł

INNOWACJE  W LATACH 2014-1018

INNOWACJE W LATACH 2014-1018

Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

132 000,00 zł dofinansowania – „Maluch-edycja 2016”

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016” – w wysokości 132 000,00 zł.  Wniosek został złożony przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu 11 stycznia 2016 roku. Przeszedł pozytywnie ocenę. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał porozumienie na

18 000,00 zł dofinansowania nauki pływania

Gmina Pułtusk pozyskała z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 18 000,00 zł. W ramach realizowanego programu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 180 uczniów z klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.  Zajęcia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.

Świątecznie uroczy Pułtusk – nowatorskie inicjatywy

Nowe dekoracje świąteczne zmieniają oblicze miasta od początku objęcia przez Krzysztofa Nuszkiewicza urzędu Burmistrza Miasta Pułtusk. Pierwsze, nowoczesne iluminacje świetlne w różnych częściach miasta mogliśmy podziwiać w okresie Świąt Bożego Narodzenia już w 2014 roku. Kolejnych przybywało w 2016 roku. Imponujący tron usytuowany przy fontannie na najdłuższym rynku Europy stał się największą atrakcją dla spacerowiczów.

Nowa kładka dla pieszych i atrakcja turystyczna

19 grudnia 2015 r. oficjalnie została oddana do użytku kładka dla pieszych przez rzekę Narew. Przebudowa kładki o szerokości 4,75 m, długości całkowitej 251,90 m i nośności do 3,5 t, w świetle podpór, stworzyła bezpieczne warunki komunikacji między prawobrzeżnym a lewobrzeżnym Pułtuskiem. Kładka o szerszych parametrach zapewnia niekolizyjne użytkowanie obiektu przez pieszych, rowerzystów, pojazdy uprzywilejowane i

Nowoczesny i bezpieczny żłobek w Pułtusku

Inteligentny żłobek – tak mówią o nowej inwestycji Gminy Pułtusk rodzice i pracownicy. Nie dość, że znacznie poprawiły się warunki lokalowe najmłodszych dzieci, to obiekt wyposażony jest w nowoczesną technologię.  Uroczyste otwarcie nowego budynku Żłobka Miejskiego odbyło się 16 grudnia 2015 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku jest placówką dziennego pobytu działającą na terenie Gminy Pułtusk w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Od grudnia 2015 roku seniorzy z terenu gminy uczestniczą w różnych formach terapii zajęciowej oraz w ramach aktywizacji międzypokoleniowej podczas pobytu w placówce.  Dom powstał w wyniku przebudowy budynku przy ul. Zaułek 1

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk doposażyła gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach na kwotę 35.000 zł. Zakupienie nowego specjalistycznego wyposażenia zapewnia sprawne funkcjonowanie gabinetów i lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną. W szkołach utrzymane są standardy jakim powinny odpowiadać szkolne gabinety.    

Zatwierdzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020

W 2015 roku Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 999.15 zł na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.  Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.   Określa m.in.: długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych,