KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK W LATACH 2015-2017 POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 41 006 500,31 zł

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców Gminy Pułtusk na spotkanie „Z Biznesem przy kawie”, które odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o godz. 13.00 w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Porozmawiamy o naszym mieście. O bieżących i przyszłych inwestycjach. Wspólnie stwórzmy możliwość rozwoju przedsiębiorczości w naszej Gminie.

Wizja lokalna

  W środę, 8 listopada br. przeprowadziłem wizję lokalną dróg znajdujących się na terenie Gminy Pułtusk. Udałem się z wizytą gospodarską na teren trwającej inwestycji w Lipnikach Starych, polegającej na przebudowie drogi i budowie chodników. Cieszy mnie fakt, że na terenach wiejskich udaje się realizować inwestycje ułatwiające bezpieczne poruszanie się nie tylko kierowcom pojazdów, ale

Podpisanie umowy na dofinansowanie

W dniu 07.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Brok podpisałem umowę na dofinansowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPO WM – V Gospodarka Przyjazna Środowisku. Stronę Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowały Panie Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek oraz Elżbieta Lanc – Członek Zarządu

Burmistrz Budowniczym Polskiego Sportu

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz został nominowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do wyróżnienia SPORTOWY OBIEKT ROKU za kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół  nr 2 w Pułtusku.  Wyróżnienie zostanie wręczone przez Klub Sportowa Polska w ramach XVIII edycji konkursu BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU podczas uroczystej Gali Sportowej Polski 2017, ktora odbędzie się 25 października br. o godz.12:00

Burmistrz na XV Kongresie Miast Polskich

W dniach 16-17 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczył w I Kongresie Polityki Miejskiej i  XV Kongresie Miast Polskich, które odbywały się w Krakowie. Krzysztof Nuszkiewicz Bumistrz Miasta Pułtusk pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich. Inauguracyjną debatę pod hasłem „Miasta w polityce rozwoju” poprowadził redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota. Do udziału zaproszeni zostali goście z Ministerstwa Rozwoju, Banku