KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK W LATACH 2015-2017 POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 41 006 500,31 zł

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Delegacja z Senicy w Pułtusku

O godz. 10:00 w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku rozpoczęło się spotkanie Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza oraz zaproszonych gości z przedstawicielami miasta partnerskiego – Senicy. Miasto partnerskie reprezentują: Martin Lidaj – zastępca Burmistrza Miasta Senica, Peter Lim – dyrektor Festiwalu Ekotopfilm, Joanna Jędrusik – członek jury festiwalowego. Delegacji towarzyszy Krzysztof Siwiec w roli tłumacza. 

Burmistrz podpisał umowę na ukwiecenie miasta

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na ukwiecenie miasta oraz kompleksową pielęgnację i podlewanie roślin przez cały sezon wegetacyjny. Nowością będą dwie dwumetrowe wieże kwiatowe, które ozdobią centrum Pułtuska. Umowa obejmuje prace związane z ukwieceniem: latarni, mostów i budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Wielobarwne kompozycje kwiatowe zostaną umieszczone w zupełnie nowych donicach kaskadowych oraz donicach

Burmistrz szuka rozwiązań zgłaszanych problemów

Mieszkańcy ul. Żwirki i Wigury w Pułtusku zniecierpliwieni utrudnieniami z jakimi codziennie muszą zmierzyć się wyjeżdżając do pracy i w drodze powrotnej, o pomoc zwrócili się do Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza. Oczekują, że w pierwszej kadencji urzędowania, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zrealizuje to, czego nie udało się wyegzekwować przez wiele lat. Czekają na drogę i

Wizyta delegacji z Senicy

W środę 15 marca Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz będzie gościł delegację z Senicy – miasta partnerskiego. Wizyta ma charakter oficjalny. Służy ustaleniu zasad współpracy oraz organizacji planowanego wydarzenia pod nazwą „Festiwal ekologiczny”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele spółek gminnych, nadleśnictwa Pułtusk, jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk oraz lokalne media.

Wizja lokalna z podjętą interwencją

14 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z Ewą Kowalską Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pułtusku przeprowadził wizję lokalną budynków mieszkalnych przy al. Wojska Polskiego w Pułtusku oraz terenów przyległych.  Niezwłocznie podjął działania w kierunku rozwiązania trudnej sytuacji jednej z rodzin. Interwencja dotyczyła możliwości dostosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Spotkanie polsko-niemieckie

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku w ramach wymiany międzynarodowej, od piątku 10 marca goszczą młodzież z Niemiec. Realizując bogaty program dydaktyczny młodzież wraz z opiekunami złożyła wizytę Burmistrzowi Miasta Pułtusk Krzysztofowi Nuszkiewiczowi.  W trakcie spotkania pojawiła się inicjatywa podjęcia partnerkiej współpracy między miastami. Wizyta gości w naszej Gminie potrwa do 18 marca. W tym

Ruszają liczne inwestycje drogowe

Blisko 5 mln zł rocznie na budowę dróg  planuje zagospodarować w kolejnych latach Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz w budżecie gminy. Planowane inwestycje  w perspektywie najbliższych 4-5 lat mają na celu wybudowanie całej infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy Popław w Pułtusku. Plany inwestycyjne mieszkańcy mogli obejrzeć na przygotowanych mapach, podczas dzisiejszego spotkania w sprawie budowy dróg,

Turyści z Kazachstanu z wizytą u Burmistrza

13 marca br. grupa turystów z Kazachstanu podczas wycieczki po Polsce odwiedziła Pułtusk. Poznając historię miasta, zwiedzając zabytki Pułtuska złożyli również wizytę w Ratuszu. Podczas spotkania z Burmistrzem Miasta Pułtusk Krzysztofem Nuszkiewiczem goście z Kazachstanu poznali strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pułtusku i rozmawiali o walorach miasta. Poznali również sylwetki Honorowych Obywateli Miasta, których wizerunki

Burmistrz rozegrał mecz otwarcia

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz dokonał oficjalnego otwarcia XI Samorządowych Mistrzostw Pułtuska w Tenisie Stołowym, które odbywały się 12 marca br.  w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. New Britain 1 w Pułtusku.   Wraz z Konradem Kłosińskim, Cezarym Gemzą – radnymi Rady Miejskiej w Pułtusku oraz  Piotrem Karkowskim – kierownikiem Wydziału Edukacji,