KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK W LATACH 2015-2017 POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 41 006 500,31 zł

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przebudowy ulic

Burmistrz Miasta Pułtusk serdecznie zaprasza mieszkańców ulic Żabiej, Wąskiej, Ustronnej, Kryształowej, Wesołej, Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary i Pawła Giżyckiego na spotkanie dotyczące przebudowy ulic, które odbędzie się 13 marca br. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Fili Nr 1 Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela przy ul. Świętego Andrzeja Boboli

Słodka wizyta w szkole

10 marca Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczył w niecodziennym, słodkim wydarzeniu zorganizowanym w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Społeczność szkolna zaprosiła włodarza miasta na Dzień Czekolady zorganizowany z inicjatywy Krystyny Estkowskiej dyrektor szkoły w ramach realizowanego projektu „Szukamy kluczy do szczęścia”.  Uczniowie tego dnia poznawali nie tylko historię czekolady, ale

Skuteczna interwencja burmistrza

W wyniku interwencji Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza podjętej na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Pułtusku firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dokonuje konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Zabrudzone lampy uliczne odzyskują estetyczny wygląd. Wymieniane są żarówki oraz uszkodzone elementy oświetlenia.  Prace zostały rozpoczęte 10 marca i potrwają kilka dni.  Latarnie przed konserwacją  

Czarujący Dzień Kobiet z Łukaszem Zagrobelnym

9 marca w pułtuskiej Sali Kina „Narew” odbył się koncert kameralny Łukasza Zagrobelnego. Na muzyczne wydarzenie zaprosił z okazji Dnia Kobiet Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz. Koncert Łukasza Zagrobelnego zgromadził liczną publiczność, która nie tylko zauroczona twórczością wokalisty uczestniczyła w kameralnej uczcie muzycznej. Podczas spotkania burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom z okazji

Planowana inwestycja przy ul. Plac Teatralny

Na prośbę mieszkańców budynków przy plac Teatralny, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podjął działania zmierzające w kierunku zagospodarowania podwórka i uporządkowania terenu. W 2015 roku mieszkańcy kamienic przy pl. Teatralnym w Pułtusku zaprosili burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza na wizję lokalną. Zwrócili uwagę włodarza miasta na teren podwórka znajdujący się od strony wejść do klatek schodowych, który

Mieszkańcy gminy podnoszą kwalifikacje dzięki pozyskanym funduszom

Gmina Pułtusk w partnerstwie z firmą Centrum Nauki Języka Angielskiego realizuje projekt pod nazwą: „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” w ramach Działania 10.2 RPO WM „Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych”. Dzięki projektowi mieszkańcy Gminy Pułtusk skorzystają ze 120 godzin bezpłatnych kursów  zakończonych egzaminami zewnętrznymi w zakresie nauki języka angielskiego i nauki obsługi komputera.     

Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci

25 900,00 zł dofinansowania pozyskała Gmina Pułtusk z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach realizowanego programu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 243 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.  Zajęcia zakończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności. Program jest kontynuacją realizowanego

Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych. W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

92 400,00 zł dofinansowania działalności Żłobka Miejskiego w Pułtusku

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-plus 2017” – w wysokości 92 400,00 zł. Wniosek został złożony 7 grudnia 2016 roku przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu.  W ramach realizowanego programu Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania