Otwarcie nowej siedziby MOPS

We wtorek 13 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, która obecnie mieści się przy ulicy 13 Pułku Piechoty 1. W przestronnych pomieszczeniach rozplanowano biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym siedzibę świetlicy Słonecznikowa Brać oraz siedzibę Ośrodka Wsparcia dla osób starszych i ubogich. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Kołakowska oraz Kierownik Oddziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Ciechanowie Jolanta Truszewska. Pomieszczenia nowej siedziby poświęcił ks. kan. Wiesław Kosek.

Nowa siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku zyskała trzykrotnie większą powierzchnię użytkową w porównaniu z dotychczas zajmowanymi lokalami. Dla pracowników oznacza to wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i znaczną poprawę warunków pracy. Dla osób korzystających z form pomocy MOPS w Pułtusku to głównie komfort oraz poprawa jakości świadczonych usług.

Sugestie, co do potrzeby poprawy warunków lokalowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pojawiły się na początku 2015 roku, kiedy to burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz spotkał się z dyrektor Agatą Kołakowską i pracownikami placówki. Tematem spotkania były wówczas standardy pracy, potrzeby i problemy z jakimi borykają się pracownicy MOPS pełniąc swoją misję niesienia pomocy. Przez lata Ośrodek miał swoją siedzibę w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. 17 Sierpnia 58. Zajmował powierzchnię 250 m2. Brak możliwości wydzielenia pomieszczenia do indywidualnych rozmów z klientem ośrodka oraz poczekalni dla interesantów było dużym dyskomfortem. Wypłaty świadczeń odbywały się przez okienko wychodzące na klatkę schodową, przez co stojący w kolejce do kasy interesanci zakłócali funkcjonowanie mieszkańców budynku.