Otwarcie drogi w Płocochowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płocochowo Gmina Pułtusk to inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Inwestycja polegała na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 861,00 m (632 m + 229 m) i szerokości 5 m.

 „Myślę, że ta cena, za którą została wykonana ta inwestycja nie jest wysoka” – powiedział Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz.

Wykonawcą odcinka drogi w Płocochowie była firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka, który pojawił się na na oficjalnym otwarciu razem z władzami oraz mieszkańcami Płocochowa.

Kwota dofinansowania – 135 604,42 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 271 208,85 zł, w tym wkład własny Gminy Pułtusk 135 604,43 zł.