Otrzymaliśmy Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda udzielił Patronatu Narodowego nad pułtuskimi obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W nawiązaniu do informacji z 27 grudnia 2017 r. zapraszam do prac Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Mając na względzie wagę wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem niepodległości oraz dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, wyszedłem z inicjatywą utworzenia Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 11 listopada myśli wszystkich Polaków wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy, przypominając tak ważne dla naszego narodu wydarzenia sprzed 100 lat. Rocznica ta w 2018 roku będzie w sposób szczególny obchodzona przez Samorząd Gminy Pułtusk.

Chcąc nadać świętu wyjątkowy charakter, a przy tym zjednoczyć lokalne społeczeństwo we wspólnym przeżywaniu polskiej historii, wyszedłem z inicjatywą utworzenia Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest opracowanie programu obchodów o szczególnej randze.

Zapraszam przedstawicieli lokalnej społeczności, partii politycznych i ugrupowań przedstawicieli Kościoła i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego oraz w działalności społecznej do włączenia się w prace Pułtuskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt: Urząd Miejski w Pułtusku, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, tel: 23 692 87 54.