Szanowni Państwo, 

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk

Całe moje życie związane jest z Pułtuskiem.

Tu urodziłem się, dorastałem, założyłem rodzinę i postanowiłem realizować swoje zawodowe pasje.

Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem dwóch synów: Dominika lat 16 i Adriana lat 12.  Obaj są uczniami Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.

Przebieg mojej pracy zawodowej świadczy o skutecznym dążeniu do realizacji stawianych sobie celów.

Jestem byłym przedsiębiorcą i nauczycielem przedmiotów ekonomiczno – informacyjnych.  Pracę jako nauczyciel  rozpocząłem w 1999 roku w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, a w latach 2007-2008 pełniłem funkcję zastępcy dyrektora.

W 2008 roku wygrałem konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Golądkowie. W wyniku reformy oświaty placówka została przemianowana na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej.

Moja determinacja, kreatywność i umiejętności sięgania po środki z Unii Europejskiej pozwoliły na rozwój i zmiany wizerunku szkoły w Golądkowie.

Jestem autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą z zakresu oświaty, odnawialnych źródeł energii, turystyki i przedsiębiorczości. Prowadzę konsultacje indywidualne oraz badania niezbędne w procesie tworzenia rozprawy doktorskiej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie.                                    

 

Wykształcenie:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych,
  • Studia podyplomowe w zakresie  zarządzania oświatą, tytuł:  menedżer w oświacie,
  • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku filia w Wyszkowie, Studia Podyplomowe na Wydziale Informatyki i Zarządzania – kierunek Informatyka,
  • Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
  • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – zarządzanie oświatą,
  • Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie kierunek Zarządzanie i Marketing – studia magisterskie,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Warszawie przygotowanie  pedagogiczne,
  • Studium Kształcenia Menedżerów w Ciechanowie specjalność rachunkowo – bankowa.