Nowy System Informacji Miejskiej w Pułtusku

Już wkrótce, w Pułtusku, na najdłuższym rynku w Europie (ok. 400m), a także w obrębie całej zabytkowej wyspy pojawią się nośniki SIM. Jak zapowiada Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz na zabytkowej części miasta się nie skończy – w kolejnych latach, w miarę posiadanych środków, System Informacji Miejskiej w Pułtusku będzie rozbudowywany. 

System Informacji Miejskiej w Pułtusku w pierwszym etapie obejmie obszar wyspy ograniczony ulicami Stanisława Staszica i Młodzieżową. Oznakowane zostaną gminne budynki oraz ulice i place. Obiekty zabytkowe: Wieża ratuszowa, Kolegiata pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, Kaplica pw. św. Marii Magdaleny, Zamek – Dom Polonii oraz Kamieniczki z XVIII i XIX w. okalające Rynek zostaną wyróżnione tablicami przybliżającymi ich historię. Dodatkowo ustawione zostaną tablice z planem miasta / obszaru zawierające opis najważniejszych atrakcji turystycznych. Całości oznakowania dopełnią drogowskazy dla kierowców i pieszych. W trosce o zachowanie ładu przestrzennego najcenniejszego historycznie obszaru miasta opracowano wzorcowy szyld – semafor. 

Szczegółowe informacje dotyczące Systemu Informacji Miejskiej w Pułtusku publikuje na swojej stronie internetowej wykonawca systemu.

Kliknij aby zobaczyć dokładną wizualizację https://www.sigdes.pl/system-informacji-miejskiej-w-pultusku/