Nowy samochód dla OSP Pułtusk

Staraniem Burmistrza Miasta Pułtusk, jeszcze w tym roku Gmina Pułtusk zakupi pierwszy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku. Umowa na zakup samochodu została podpisana 12 grudnia br. w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

OSP Pułtusk istniej od 1981 roku. Dotychczas jednostki OSP Pułtusk nie dysponowały żadnym samochodem, który jest niezbędny do prawidłowej służby  na rzecz społeczeństwa.