Nowe oświetlenie zabytków

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest wyremontowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego budynek przy ul. Rynek 36, w którym mieści się Muzeum Regionalne.  

Wieczorową porą możemy podziwiać zabytki w nowej odsłonie. Budynki: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Pułtusku zyskały dodatkowe oświetlenie, co podkreśla piękno wyremontowanych, zabytkowych budynków.

Poczynione zostały również prace nad estetycznym oznakowaniem zabytków. W przygotowaniu są tablice informacyjne, które będą wykonane ze szkła laminowanego.