Nowe kosze na psie nieczystości

W piątek, 7 lipca rozpoczęto prace związane z montażem nowoczesnych koszy na psie nieczystości. Nowe „psie toalety” wyposażone są w dytrybutory woreczków służących do sprzątania po swoich pupilach oraz kosza na nieczystości. 

W najbliższym czasie, na terenie Pułtuska pojawią się 3 estetycznie wyglądające pojemniki. Systematycznie, podobnych urządzeń będzie przybywało na terenie miasta. 

Przypominamy, że właściciele psów są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów swoich pupili, z miejsc publicznych.  Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. 

Za niestosowanie się do tego obowiązku grozi kara w postaci mandatu sięgającego nawet 500 zł.