Modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie 524 215,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Celem inwestycji jest zakup urządzeń i sprzętu dla PSZOK oraz rozbudowa punktów przy ul. Rybitew w Pułtusku i miejscowości Płocochowo.

W planach jest zakup m.in.: śmieciarki, kosiarki wysięgnikowej, ładowarki teleskopowej, karczownika (frezarki do karp), zamiatarki chodników, samochodu ciężarowego z HDS do zbiórki selektywnej.

Koszt całkowity inwestycji 725 994,00 zł.

Wkład własny gminy 201 778,80 zł.