Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie

W 2015 roku została wykonana modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie. 

 

Koszt inwestycji to 69 700,00 zł poniesiony z budżetu Gminy Pułtusk