Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Inwestycja była długo wyczekiwaną przez mieszkańców. W 2015 roku jej realizację deklarował Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk.

28 września 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk.
Inwestycja polegała na budowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 527,00 m i szerokości 5 m – wyrównaniu istniejącej nawierzchni jezdni kruszywem łamanym oraz ułożeniu 2 warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Ponadto zostało wykonane jednostronne pobocze. Po stronie zabudowań jezdnia została ograniczona krawężnikiem.

Inwestycja została dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 119 971,68 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 260 959,39 zł, w tym wkład własny Gminy Pułtusk 140 987,71 zł.