Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Pułtusku

Gmina Pułtusk pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 282 437,33 zł na realizację programu „Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych – gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku”  na utworzenie dodatkowych 46 miejsc przedszkolnych w istniejącym przedszkolu publicznym w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku.

27 stycznia 2017 roku Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na dofinansowanie projektu.

W ramach realizowanego projektu dostosowane zostały 3 sale dydaktyczne wraz zapleczem sanitarnym do potrzeb działalności przedszkola. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany jest od września 2016 roku do końca lipca 2017 roku.

Wartość ogólna projektu 353 046,66 zł.

Dofinansowanie 282 437,33 zł  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.