Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Pułtusk

2 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zaprosił dziennikarzy na konferencje prasową, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Konferencja rozpoczęła się od zagadnień związanych z przebudową ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przebudowa polegać będzie m.in. na utworzeniu dodatkowego pasa dla wyjeżdżających z ul. Daszyńskiego w kierunku Warszawy, oraz pasa prawoskrętnego dla wjeżdżających w ul. Daszyńskiego z kierunku Wyszkowa. Dodatkowo projektowany jest pas umożliwiający przejazd w ul. Nowy Rynek od ronda niezależnie od pasa relacji Warszawa-Augustów.

W dniu 29.06.2017 r. Gmina Pułtusk przedłożyła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad projekt budowlany branży drogowej z wycenami robót.

Ponadto Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz poinformował o bieżących działaniach i zadaniach realizowanych przez Samorząd Gminy Pułtusk.

Trwają ostatnie konsultacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych straganów na rynku, a już niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie i dostawę.

Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk przy dotacji o wysokości 10 714 135,32 zł obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 11 km, wymianę urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków, zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.
Zostały przedstawione założenia wielu realizowanych inwestycji, m.in.: planuje się termomodernizację budynków użyteczności publicznej, utworzenie Centrum Kulturalnego (adaptacja kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 13 w Pułtusku), modernizację pomieszczeń Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela, budowę ciągów pieszo-rowerowych o długości 5,272 km, wymianę kotłów u mieszkańców Gminy Pułtusk, budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 3, przebudowę ulic na osiedlu „Wyszkowska”. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zaprezentował również projekty realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Burmistrz w swojej wypowiedzi wspomniał o nowych wydarzeniach, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem: Festiwal Zabytkowej Motoryzacji w Pułtusku, Weekend Producentów Regionalnych oraz jedyna w Polsce grająca „Ławeczka Klenczona”. 
 
Zobacz relację z konferencji prasowej: