Kompleks sportowo-rekreacyjny w Pułtusku

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w  Pułtusku rozpoczęła się dnia 9 lipca 2015 r. a zakończyła 31 maja 2017 r.

Obiekt został wybudowany na podstawie projektu opracowanego przez zespół projektantów pod kierownictwem mgr inż. Beaty Czubkowskiej. 

W ramach zadania wykonane zostały:

Boisko wielofunkcyjne: (trawa syntetyczna) – powierzchnia ok. 2186,00 m2             

Bieżnie: powierzchnia ok. 788,50 m2, w tym:

– bieżnia 200 m dwutorowa (nawierzchnia poliuretanowa)

– bieżnia 60 m czterotorowa (nawierzchnia poliuretanowa)

Skocznia w dal: (nawierzchnia poliuretanowa) – powierzchnia rozbiegu ok.  36 m2

Wyposażenie w drobny osprzęt sportowy w tym: do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemneg.

 

Koszt całkowity budowy – 1 173 741,77 zł

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 290 000 zł