2015 ROK

 

NOWA KŁADKA DLA PIESZYCH I ATRAKCJA TURYSTYCZNA

więcej

 PIERWSZY W KRAJU EKOLOGICZNY TRANSPORT MIEJSKI

więcej

 NOWOCZESNY I BEZPIECZNY ŻŁOBEK W PUŁTUSKU

więcej

INWESTYCJE W KIERUNKU POPRAWY WIZERUNKU GMINY

więcej

REMONT DACHU NA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1

więcej

   DZIENNY DOM „Senior-WIGOR” W PUŁTUSKU 

więcej

REMONT DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W PUŁTUSKU

więcej

  PLAC ZABAW PRZY UL. SARBIEWSKIEGO W PUŁTUSKU

więcej

INWESTYCJE W ESTETYKĘ I BEZPIECZEŃSTWO

więcej

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

więcej

 

 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

W MIEJSCOWOŚCI PŁOCOCHOWO GMINA PUŁTUSK

więcej

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POMOCE DYDAKTYCZNE I SPRZĘT SZKOLNY 

 

więcej

 

WYPOSAŻENIE GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ W SZKOŁACH

więcej

  

MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. BŁ JANA PAWŁA II W PŁOCOCHOWIE

 więcej

 

BUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU

 

więcej

 


2016 ROK

 

STREET WORKOUT PIERWSZY W GMINIE

 więcej

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY UL. WIDOK W PUŁTUSKU

 więcej

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 

WE WSI KLESZEWO GMINA PUŁTUSK 

 więcej

 PIERWSZY BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO

 więcej

 MONITOROWANY PLAC ZABAW PRZY UL. TEOFILA KWIATKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

 więcej 

  OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W GMINIE PUŁTUSK

 więcej

 REMONT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZEMIAROWIE

 więcej

 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W LIPNIKACH STARYCH

więcej

 

 


 

2017 ROK

 

ZAKUP POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU

więcej

 

 ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W PRZEDSZKOLU

więcej

 

BUDOWA CZERPNI TERENOWEJ PRZY BUDYNKU PŁYWALNI

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PUŁTUSKU 

więcej

 

BUDOWA ULIC: ŻABIEJ, WĄSKIEJ I USTRONNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

więcej

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU

 

PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU

więcej

 

PRZEBUDOWA UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

więcej