Inwestycja w aktywny wypoczynek

W Lipnikach Starych, Gmina Pułtusk na terenie placu zabaw pojawiła się nowa atrakcja służąca aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców.

Gmina Pułtusk zakupiła ze środków własnych stół do gry w tenisa. 

Koszt inwestycji to 10 400,00 zł.