II Pułtuskie inspiracje kulturowe – ROMOWIE

„Pułtuskie inspiracje kulturowe – ROMOWIE” to wydarzenie kulturalne, które na stałe wpisało się w kalendarz letnich imprez. Zainicjowane przez Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza, wydarzenie organizowane jest od 2015 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Romówi – „Romani”, działającym w Pułtusku. 

– Społeczność romska jest częścią naszej gminy, dostrzegam wielokulturowość naszego regionu. Myślę, że za sprawą „Pułtuskich inspiracji kulturowych – ROMOWIE”  przybliżamy pułtuszczanom barwną kulturę i tradycje Romów – ocenia Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk.

Pierwsza edycja odbyła się 18 lipca 2015 roku.