Hejnał Gminy Pułtusk

30 kwietnia 2015 r. Radni Rady Miejskiej w Pułtusku przyjęli Uchwałę Nr VII/59/2015 na mocy, której ustanowiono Hejnał Gminy Pułtusk. Pomysłodawcą Hejnału jest Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk. To na jego prośbę Hejnał, który każdego dnia o godz. 12:00 rozbrzmiewa nad miastem z siedziby Urzędu Miejskiego, skomponował Andrzej Ambroziak dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pułtusku. Prawa autorskie do skomponowanego utworu przekazał Gminie Pułtusk nieodpłatnie. Hejnał wykonuje Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku pod batutą kapelmistrza dh Andrzeja Kalinowskiego. 

Hejnał stał się również kolejną atrakcją turystyczną Pułtuska.